شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۵ ,27 August 2016

مرتضی طلایی

قاطعانه از تمدید ریاست چمران حمایت می کنیم

مرتضی طلایی در گفت گو با«راه نو» از ریاست مهدی چمران در شورای شهر حمایت کرد.نایب رییس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: بنده معتقد هستم در شرایط فعلی، ریاست آقای چمران می تواند...
 
قاطعانه از تمدید ریاست چمران حمایت می کنیم

طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران:

جایگاه شورایاری‌ها درهویت‌سازی/ شناسایی ۵۴محله پرآسیب در تهران

در حالی که شورایاران با انتخاب هیئت رئیسه در ۳۵۴ محله تهران، وارد دومین سال از چهارمین دوره فعالیت خود شدند، رئیس ستاد هماهنگی شورایاری های تهران درباره اولویت های این نهاد اجتماعی سخن گفت.
 
جایگاه شورایاری‌ها درهویت‌سازی/ شناسایی ۵۴محله پرآسیب در تهران

سردار طلایی:

تثبیت امنیت ملی در پس دیوارهای مستحکم مسجد

نقش بی بدیل مساجد در ایجاد هویت فرهنگی- مذهبی مشابه و تعمیق فرآیند جامعه پذیری سیاسی بر اساس تعالیم والای دین اسلام در تاریخ معاصر ایران بر کسی پوشیده نیست.
 
تثبیت امنیت ملی در پس دیوارهای مستحکم مسجد